tirsdag 21. juli 2009

Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

Det er satt igang en god bloggstafett mot datalagringsdirektivet, og det er ingen grunn til ikke å fortsette å be regjeringen, Høyre og Frp om å ta et standpunkt i den kontroversielle saken. Det er viktig å presse politikere til også å ta de kontroversielle sakene opp for debatt i et valgår, det er da velgerne har størst innflytelse på politikerne.

Det er helt irrasjonellt at vi som lovlydige borgere skal bli overvåket på den måten datalagringsdirektivet ønsker. Vi er da slett ikke kriminelle, og de kriminelle vil uansett klare å finne andre måter å kommunisere på dersom èn kommunikasjonsvei er overvåket. Derfor må vi si nei til datalagringsdirektivet – enkelt og greit.

Denne teksten er hentet fra Liberaleren.no og er en del av bloggstafetten:

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier - og ikke minst regjeringen - sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

1 kommentar:

Legg inn en kommentar