søndag 10. januar 2010

Staten bruker fortsatt disketter

Ifølge seniorrådgiver Vegard Håvik i Helsedirektoratet, bruker staten fortsatt disketter for levering av informasjon om pasienter til 4000 leger i hele landet.

Flere legekontorer har allerede investert i nytt datautstyr, men legene har problemer med å lese informasjonen, fordi de nye PC-ene mangler diskettstasjon.

Legeforeningen har tidligere klaget over situasjonen, men praksisen er fortsatt ikke blitt endret. Norsk Helsenett er et landsdekkende og lukket kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Dette nettverket er imidlertid ikke blitt tatt i bruk.

Det viser seg at Helsedirektoratet i samarbeid med NAV har utviklet den elektroniske løsningen, men den er altså ikke tatt i bruk. Årsaken skal være at ingen vil betale for å teste den ut.

(kilde: Teknisk Ukeblad)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar