fredag 24. desember 2010

Pressemelding fra Anonymous

Nettaktivistene Anonymous (også bare kalt Anon), som sies å stå bak angrepene på Visa, Mastercard og PayPal har sendt ut en pressemelding til Norsk presse, hvor de tar de til orde for en folkeavstemning om Datalagringsdirektivet (DLD), på lik linje med EU-medlemskap. Noe annet er hån mot demokratiet, hevder de.

Medlemmer av Anonymous fotografert i Spania i begynnelsen av november. Merk Guy Fawkes-maskene.


Her er pressemeldingen fra Anonymous i sin helhet:

Anonymous er ikke en organisasjon, gruppe, folkebevegelse eller «hackergruppe». Anonymous er en online, levende bevissthet bestående av forskjellige individer som til tider har samme idealer og mål. Anonymous er desentralisert og har ikke et sentralt styre. Dette befrir Anonymous og betyr at alt Anonymous gjør er en reaksjon på noe.

Anonymous har ingen politisk agenda eller sentral sak. Anonymous kjemper for de sakene flertallet av Anons mener det er viktig å kjempe for. Anonymous kjemper for frihet og rettferdighet, mot undertrykkelse og altomfattende kontroll. Vi kjemper med de midler vi har til rådighet. De målene som blir valgt, blir bestemt på basis av målets delaktighet i urett og undertrykkelse, både av personer og informasjon.

Anonymous sine operasjoner har hjulpet til med å sette fokus på viktige saker. Anonymous skal aldri styre noe, men vil fortsette å sette fokus og engasjere til kamp mot de sakene Anonymous mener blir håndtert på feil måte. Anonymous kan ikke stoppes. Der en faller, kommer det ti til og fyller gapet. Anonymous skjuler seg ikke; vi er altnærværende.

Selvom Anonymous kjemper for sine saker skal krigen utkjempes på en måte som skader målet og ikke en tredjepart. Vi skal såre de som står ved spakene og kontrollerer alt, ikke mannen i gata. Flyplasser og andre kritiske mål vil aldri berøres.

For Anonymous (og millioner av andre brukere verden rundt) er Internett den globale bevisstheten og et verktøy som bør brukes som best til utviklingen av sivilisasjonen vår. Internett bør være fritt. Selvom Anonymous ser nyttigheten av DLD, mener vi at det er flere negative sider ved DLD enn det er positive. De som vil skjule sine aktiviteter har ingen problemer med dette, og det er derfor i hovedsak uskyldige som blir overvåket. Muligheten for misbruk er også altfor stor.

Anonymous ønsker ikke ett samfunn hvor alt man gjør blir overvåket og man blir antatt skyldig til det motsatte er bevist. Dette er det motsatte av hvordan rettssystemet fungerer; og vi, i likhet med Tyskland, mener derfor at DLD er grunnlovsstridig. Måten DLD er blitt håndtert på er også kritikkverdig, og at Arbeiderpartiet så til de grader overkjører de andre partiene minner mer om andre styreformer enn det vi sies å ha i Norge idag.

Måten Arbeiderpartiet har fremtrådt på gjør de til et soleklart mål. DLD bør diskuteres ytterligere og folket bør informeres mer om hva dette innebærer for deres digitale hverdag. Et direktiv som så til de grader berører oss alle bør bli lagt ut for folkeavstemning, på samme måte som spørsmålet om EU-medlemskap. Noe annet er en hån mot demokratiet.

Anonymous er imot DLD i sin nåværende form, men mer enn selve DLD er Anonymous imot måten DLD blir presset gjennom. Hadde DLD blitt lagt ut for folkeavstemning, og folket informert mer om hva DLD innebærer, ville Anonymous trådt ned. Anonymous vil ikke forbli stille om denne saken så lenge den blir behandlet som den gjør. Hør på oss.

Operasjon NoLogg er den digitale kampen mot DLD. Vi kjemper for det vi tror på. I likhet med Operation Payback, er ikke anarki for moro skyld målet for Operasjon NoLogg. Anonymous prøver ikke å forstyrre offentligheten eller den gjennomsnittlige internettbrukererens hverdag, fordi Anonymous består for det meste av disse personene.

Anonymous oppfordrer alle til å bli med i den digital kampen mot DLD, såvel som den offentlige. Les dere opp om DLD og informer andre om DLD. Alle har en anon i seg. Underskriv kampanjen til StoppDLD, spre informasjon, demonstrer, og bli med i den digitale kampen.

We are Anonymous. We do not forgive. We do not forget. We are Legion. Expect Us.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar